Cổng công khai y tế
  • Gliclazid 80mg,
  • Gliclazid 80mg,
    722 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-3947-07
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP T.V Pharm
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Vỉ 10,,Hộp 60, Thùng 10440 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Gliclazid 80mg,
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)