Cổng công khai y tế
  • Liverton 70mg
  • Liverton 70mg
    990 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD- 1105-06
Đơn vị kê khai
Công ty Cổ phần Pymepharco
NĐ/HL
70 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
10 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Liverton 70mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)