Cổng công khai y tế
  • Pidocar 75mg
  • Pidocar 75mg
    12.530 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-15234-11
Đơn vị kê khai
Công ty Cổ phần Pymepharco
NĐ/HL
75 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
1 vỉ x 14 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
16401/QLD-GT
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Pidocar 75mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)