Cổng công khai y tế
  • Oresol 27.9g
  • Oresol 27.9g
    1.418 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-7656-09
Đơn vị kê khai
Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
NULL
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Oresol 27.9g
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)