Cổng công khai y tế
  • Originko 80mg
  • Originko 80mg
    8.800 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-12343-10
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 50 ống, 100 ống x 10 ml dung dịch uống
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Originko 80mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)