Cổng công khai y tế
  • Rotundin TW3 30 mg
  • Rotundin TW3 30 mg
    480 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/12/1899
Số GPLH/ GPNK
VD-13893-11
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3.
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Rotundin TW3 30 mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)