Cổng công khai y tế
  • Hotan Fort
  • Hotan Fort
    810 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
06/12/2012
Số GPLH/ GPNK
VD-14949-11
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP Cần Giờ
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Hotan Fort
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)