Cổng công khai y tế
  • Dotidin
  • Dotidin
    750 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
17/06/2013
Số GPLH/ GPNK
VD-17143-12
Đơn vị kê khai
CT TNHH SX thương mại Dược phẩm Đông nam
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên nang mềm
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Dotidin
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)