Cổng công khai y tế
  • Nanokine 4000 IU
  • Nanokine 4000 IU
    400.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
20/06/2013
Số GPLH/ GPNK
VD-13162-10
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH CNSH Nanogen
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 lọ dung dịch tiêm 1ml; Hộp 10 lọ dung dịch tiêm 1ml
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
18898/QLD-GT
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Nanokine 4000 IU
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)