Cổng công khai y tế
  • Vitrex 16mg (công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Thiên Phúc-65 Ngõ Yết kiêu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Vitrex 16mg (công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Thiên Phúc-65 Ngõ Yết kiêu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
    11.165 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
15/04/2014
Số GPLH/ GPNK
VD-13493-10
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 2 vỉ x 5 viên thuốc đặt âm đạo
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Vitrex 16mg (công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Thiên Phúc-65 Ngõ Yết kiêu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)