Cổng công khai y tế
  • Cezirnate 500 mg
  • Cezirnate 500 mg
    6.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
17/06/2015
Số GPLH/ GPNK
VD-12984-10
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Cezirnate 500 mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)