Cổng công khai y tế
  • Vaginapoly
  • Vaginapoly
    5.450 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
21/09/2015
Số GPLH/ GPNK
VD-16740-12
Đơn vị kê khai
CT TNHH Phil Inter Pharma
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Vaginapoly
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)