Cổng công khai y tế
  • Distocide (SXNQ của: Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd; Địa chỉ 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansi-si, Gyeonggi-do, Korrea)
  • Distocide (SXNQ của: Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd; Địa chỉ 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansi-si, Gyeonggi-do, Korrea)
    8.400 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
22/03/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-23933-15
Đơn vị kê khai
Công ty CPDP Shinpoong Daewoo Việt Nam
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 vỉ x 4 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Distocide (SXNQ của: Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd; Địa chỉ 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansi-si, Gyeonggi-do, Korrea)
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)