Cổng công khai y tế
  • Sibucap
  • Sibucap
    1.100 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
23/05/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-22385-15
Đơn vị kê khai
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
NĐ/HL
325mg; 200mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 10 Viên
Phân loại
Đính chính/bổ sung thông tin
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Sibucap
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)