Cổng công khai y tế
  • Cadiflex 1500
  • Cadiflex 1500
    6.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
22/06/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-12227-10
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH US Pharm USA
NĐ/HL
---
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 20 gói, mỗi gói 3950mg thuốc bột uống
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Cadiflex 1500
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)