Cổng công khai y tế
  • Ribatagin 400
  • Ribatagin 400
    4.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
01/08/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-24713-16
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 02 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Ribatagin 400
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)