Cổng công khai y tế
  • Everim
  • Everim
    4.400 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
21/07/2017
Số GPLH/ GPNK
VD-27321-17
Đơn vị kê khai
CT TNHH SX thương mại Dược phẩm Đông nam
NĐ/HL
10 mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên.
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Everim
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)