Cổng công khai y tế
  • Mofirum-M
  • Mofirum-M
    350 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
03/02/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-28807-18
Đơn vị kê khai
Cty CP Dược Minh Hải
NĐ/HL
10mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Mofirum-M
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)