Cổng công khai y tế
  • Milurit
  • Milurit
    2.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
14/02/2020
Số GPLH/ GPNK
VN-21853-19
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà
NĐ/HL
300mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Lọ 30 Viên
Phân loại
Đính chính/bổ sung thông tin
Văn bản kiến nghị
2720e/QLD-GT
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Milurit
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)