Cổng công khai y tế
  • SaViBone
  • SaViBone
    1.400 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
15/10/2014
Số GPLH/ GPNK
VD-10393-10
Đơn vị kê khai
SYT TP Hồ Chí Minh
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 10 vỉ x10v, Chai 100 v, Chai 200v, chai 500 v
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
SaViBone
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)