Cổng công khai y tế
  • BERBERAL F 50mg
  • BERBERAL F 50mg
    467 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
03/10/2015
Số GPLH/ GPNK
VD-16818-12
Đơn vị kê khai
SYT TP Hồ Chí Minh
NĐ/HL
Hộp 10 vỉ x10 v
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
NULL
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
BERBERAL F 50mg
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)