Cổng công khai y tế
  • Benda 500
  • Benda 500
    145.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
31/05/2016
Số GPLH/ GPNK
VD-22381-15
Đơn vị kê khai
Sở Y tế Phú Yên
NĐ/HL
500mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 12 vỉ x 1 viên
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Benda 500
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)