Cổng công khai y tế
  • Hompolimin Ginseng
  • Hompolimin Ginseng
    1.116 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
16/01/2018
Số GPLH/ GPNK
VD-12971-10
Đơn vị kê khai
Sở Y tế Trà Vinh
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
V/5, H/60 viên nang mềm
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Hompolimin Ginseng
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)