Cổng công khai y tế
  • Lopigim 300
  • Lopigim 300
    2.600 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
26/03/2019
Số GPLH/ GPNK
VD-31572-19
Đơn vị kê khai
công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
NĐ/HL
300mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Vỉ 10 viên nang cứng. Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Lopigim 300
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)