Cổng công khai y tế
  • Cadicefdin 125
  • Cadicefdin 125
    8.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
30/08/2019
Số GPLH/ GPNK
VD-32703-19
Đơn vị kê khai
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
NĐ/HL
125mg
Dạng bào chế
Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói
Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 2,5g
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Cadicefdin 125
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)