Cổng công khai y tế
  • Lopathen
  • Lopathen
    28.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
03/04/2017
Số GPLH/ GPNK
VD-26393-17
Đơn vị kê khai
Cty CP LD DP Medipharco Tenamyd BR s.r.l
NĐ/HL
NULL
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 tuýp 15 gam (tuýp nhôm)
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Lopathen
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)