Cổng công khai y tế
  • Albenca 200
  • Albenca 200
    4.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
23/10/2019
Số GPLH/ GPNK
VD-29760-18
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
NĐ/HL
200 mg
Dạng bào chế
Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói
Hộp 1 vỉ xé x 2 viên
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Albenca 200
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)