Cổng công khai y tế
  • Novocough
  • Novocough
    7.500 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
07/11/2019
Số GPLH/ GPNK
VD-33153-19
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
NĐ/HL
6 mg
Dạng bào chế
Dung dịch uống
Quy cách đóng gói
Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống x 5 ml/ống.
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Novocough
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)