Cổng công khai y tế
  • Acriptega
  • Acriptega
    46.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
22/11/2019
Số GPLH/ GPNK
VN3-241-19
Đơn vị kê khai
Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2
NĐ/HL
50mg, 300mg, 300mg
Dạng bào chế
Viên nang cứng
Quy cách đóng gói
Hộp 1 chai x 30 viên
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Acriptega
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)