Cổng công khai y tế
  • Epclusa
  • Epclusa
    267.750 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
19/09/2018
Số GPLH/ GPNK
VN3-83-18
Đơn vị kê khai
Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà
NĐ/HL
400mg; 100mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 1 lọ 28 Viên
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Epclusa
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)