Cổng công khai y tế
  • Metyldron
  • Metyldron
    1.050 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
15/07/2020
Số GPLH/ GPNK
VD-32426-19
Đơn vị kê khai
Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
NĐ/HL
4mg
Dạng bào chế
Viên nén
Quy cách đóng gói
Vỉ 10 viên nén; Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ.
Phân loại
KK trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Metyldron
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)