Cổng công khai y tế
  • DECOLGEN ND
  • DECOLGEN ND
    1.268 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
18/06/2020
Số GPLH/ GPNK
VD-22382-15
Đơn vị kê khai
Sở Y tế Bình Dương
NĐ/HL
500mg; 10mg
Dạng bào chế
NULL
Quy cách đóng gói
Hộp 25 vỉ x 4 viên
Phân loại
KKL trong nước
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
DECOLGEN ND
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)