Cổng công khai y tế
  • Unitec Sodium Iodide (I-131) Cap
  • Unitec Sodium Iodide (I-131) Cap
    210.115 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
14/07/2020
Số GPLH/ GPNK
2958/QLD-KD
Đơn vị kê khai
Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
NĐ/HL
1-200mCi/ Viên
Dạng bào chế
Viên nang
Quy cách đóng gói
1-200mCi/ Viên
Phân loại
Đính chính/bổ sung thông tin
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Unitec Sodium Iodide (I-131) Cap
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)