Cổng công khai y tế
  • Prosulf
  • Prosulf
    289.000 VND
Thông tin chi tiết
Ngày kê khai
29/10/2020
Số GPLH/ GPNK
15523/QLD-KD
Đơn vị kê khai
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thái An
NĐ/HL
10mg/ml
Dạng bào chế
Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói
Hộp 10 ống x 5 ml
Phân loại
KK nhập khẩu
Văn bản kiến nghị
---
Trạng thái
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Giá bán buôn kê khai
Ngày kê khai Đơn vị kê khai Quy cách đóng gói Giá kê khai (VNĐ) ĐVT
Không có dữ liệu
So sánh giá
Prosulf
Đơn vị kê khai Ngày kê khai Số giấy phép lưu hành Giá (VNĐ)