Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Máy theo dõi điện sinh lý
    21.000.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Hệ thống lập bản đồ buồng tim 3D
Model
EE3000 + SE Module HW +Tacti Quartz System
Hãng sản xuất
St. Jude Medical
Nhóm TTB
2
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị