Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Máy Realtime PCR
    770.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Máy PCR định lượng nhanh đa màu LineGene 9600 Plus (5 kênh màu)
Model
FQD-96A
Hãng sản xuất
Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd
Nhóm TTB
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị