Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh
    350.000.000 VND
Thông tin chung
Tên thương mại
Phòng đơn đo Thính Lực
Model
SDB120
Hãng sản xuất
Sound and Defense
Nhóm TTB
6
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Thiết bị y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm thiết bị