Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Giếng phản ứng sử dụng trên máy đông máu bán tự động
    5.720.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Giếng phản ứng sử dụng trên máy đông máu bán tự động
Model
SUL-400A CUVETTE FL COMPLETE
Hãng sản xuất
LABiTec LAbor BioMedical Technologies GmbH
Nhóm TTB
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
1.749.003 Sample Cup 4 ml Nhóm 6
17.490.000 Cuvette (SUC-400A) Nhóm 6
11.465.377 SB CUVETTE Nhóm 6
8.102.001 HISCL CUVETTE L Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
7.000.000 Multi-axial Tibial Locking Plate Nhóm 6
8.000.000 Multi-axial Femur Locking Plate Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Tibial Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
5.718.000 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
619.500 Nhóm 6
15.750 Nhóm 6
9.500.000 Multi-axial Reconstruction L type Locking Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Humeral Condylus Locking Plate-Ⅱ Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Medial Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
Tổng số bản ghi: 5.124