Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Cốc đựng mẫu, hóa chất
    1.749.003 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Cốc đựng mẫu, hóa chất
Model
Sample Cup 4 ml
Hãng sản xuất
Sysmex Corporation
Nhóm TTB
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
5.720.000 SUL-400A CUVETTE FL COMPLETE Nhóm 6
17.490.000 Cuvette (SUC-400A) Nhóm 6
11.465.377 SB CUVETTE Nhóm 6
8.102.001 HISCL CUVETTE L Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
7.000.000 Multi-axial Tibial Locking Plate Nhóm 6
8.000.000 Multi-axial Femur Locking Plate Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Tibial Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
5.718.000 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
619.500 Nhóm 6
15.750 Nhóm 6
9.500.000 Multi-axial Reconstruction L type Locking Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Humeral Condylus Locking Plate-Ⅱ Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Medial Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
Tổng số bản ghi: 5.124