Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích đông máu
    17.490.000 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích đông máu
Model
Cuvette (SUC-400A)
Hãng sản xuất
Sysmex International Reagents Co., Ltd., Ono Factory
Nhóm TTB
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
5.720.000 SUL-400A CUVETTE FL COMPLETE Nhóm 6
1.749.003 Sample Cup 4 ml Nhóm 6
11.465.377 SB CUVETTE Nhóm 6
8.102.001 HISCL CUVETTE L Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
7.000.000 Multi-axial Tibial Locking Plate Nhóm 6
8.000.000 Multi-axial Femur Locking Plate Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Tibial Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
5.718.000 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
619.500 Nhóm 6
15.750 Nhóm 6
9.500.000 Multi-axial Reconstruction L type Locking Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Humeral Condylus Locking Plate-Ⅱ Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Medial Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
Tổng số bản ghi: 5.124