Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch
    8.102.001 VND
Thông tin chung
Giới thiệu
Đang cập nhật
Tên thương mại
Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch
Model
HISCL CUVETTE L
Hãng sản xuất
Sysmex Corporation
Nhóm TTB
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
Vật tư y tế cùng loại
Tên sản phẩm Giá (VNĐ) Model (Chủng loại) Nhóm vật tư y tế
5.720.000 SUL-400A CUVETTE FL COMPLETE Nhóm 6
1.749.003 Sample Cup 4 ml Nhóm 6
17.490.000 Cuvette (SUC-400A) Nhóm 6
11.465.377 SB CUVETTE Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
7.000.000 Multi-axial Tibial Locking Plate Nhóm 6
8.000.000 Multi-axial Femur Locking Plate Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Tibial Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
22.500 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
5.718.000 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
3.750 Nhóm 6
619.500 Nhóm 6
15.750 Nhóm 6
9.500.000 Multi-axial Reconstruction L type Locking Nhóm 6
11.500.000 Multi-axial Proximal Humeral Condylus Locking Plate-Ⅱ Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Lateral Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
13.500.000 Multi-axial Distal Humeral Medial Locking Plate(Left/Right) Nhóm 6
Tổng số bản ghi: 5.124