Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Apotel max 10mg/ml Solution for Infusion
    45.000 VND
Thông tin chung
Số đăng ký
Không có mô tả
Đơn vị tính
Gói
Hàm lượng
NULL
Quy cách
Hộp 1, 10, 20, 50 gói
Đường dùng/dạng dùng
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÔNG KHAI GIÁ BÁN LẺ
STT Tên đơn vị Giá (VNĐ)