Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • CKDCipol-N 25mg (Đóng gói và xuất xưởng bởi: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., đ/c: 797-48 Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do, Repubic of Korea)
    13.000 VND
Thông tin chung
Số đăng ký
Không có mô tả
Đơn vị tính
Viên
Hàm lượng
NULL
Quy cách
Hộp 10 vỉ x 5 viên
Đường dùng/dạng dùng
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÔNG KHAI GIÁ BÁN LẺ
STT Tên đơn vị Giá (VNĐ)