Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Budesonide Teva 0,5mg/2ml
    12.950 VND
Thông tin chung
Số đăng ký
Không có mô tả
Đơn vị tính
Ống
Hàm lượng
NULL
Quy cách
Hộp 30 ống 2ml
Đường dùng/dạng dùng
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÔNG KHAI GIÁ BÁN LẺ
STT Tên đơn vị Giá (VNĐ)