Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • Redpharkit
    4.840 VND
Thông tin chung
Số đăng ký
Không có mô tả
Đơn vị tính
Kit
Hàm lượng
NULL
Quy cách
Hộp 7 vỉ x 6 Viên (mỗi loại 2 Viên)
Đường dùng/dạng dùng
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÔNG KHAI GIÁ BÁN LẺ
STT Tên đơn vị Giá (VNĐ)