Cổng công khai y tế
  • Ảnh sản phẩm
  • SCILIN M30 (30/70)
    145.000 VND
Thông tin chung
Số đăng ký
Không có mô tả
Đơn vị tính
Catridge
Hàm lượng
NULL
Quy cách
Hộp 1 lọ 10ml; Hộp 5 catridges x 3ml
Đường dùng/dạng dùng
Biểu đồ lịch sử cập nhật giá
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CÔNG KHAI GIÁ BÁN LẺ
STT Tên đơn vị Giá (VNĐ)