Cổng công khai y tế
Giới thiệu
Đang cập nhật
Liên hệ
Địa chỉ
78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội
Email
benhvienbachmai@gmail.com
Fax
Đang cập nhật
Đường dây nóng
024 3869 3731
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh
STT Phân loại nhóm dịch vụ kỹ thuật Tên dịch vụ kỹ thuật Mã dịch vụ Giá dịch vụ Giá dịch vụ yêu cầu ngoài giờ Ghi chú
1 Định lượng kháng thể IgG1 700.000
2 Định lượng Tryptase 744.000
3 Định lượng kháng thể C1INH 744.000
4 Định lượng MPO ( pANCA ) 434.000
5 Định lượng chất độc bằng sắc ký khí - một lần 1.259.000
6 Định lượng kháng thể IgG2 700.000
7 Định lượng kháng thể GBM ab 744.000
8 Định lượng kháng thể IgG3 700.000
9 Định lượng kháng thể IgG4 700.000
10 Định lượng PR3 ( cANCA ) 434.000
11 Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn 436.000
12 Nhuộm ức chế huỳnh quang phát hiện kháng thể 436.000
13 Test nội bì nhanh đặc hiệu với Vacxin, huyết thanh. 389.000
14 Nhuộm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp phát hiện kháng thể 436.000
15 Tế bào học dịch rửa ổ bụng 159.000
16 Nhuộm PAS kết hợp xanh Alcian 434.000
17 Nhuộm aldehyde fuchsin cho sợi chun 404.000
18 Nhuộm xanh Phổ Perl phát hiện ion sắt 404.000
19 Nhuộm xanh alcian 434.000
20 Phân tích tính đa hình gen DPYD 2.188.000
Tổng số bản ghi: 573