Cổng công khai y tế
Giới thiệu
Đang cập nhật
Liên hệ
Địa chỉ
Số 16 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email
hoidapungthu.vn@gmail.com
Fax
Đang cập nhật
Đường dây nóng
0924 074 004
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh
STT Phân loại nhóm dịch vụ kỹ thuật Tên dịch vụ kỹ thuật Mã dịch vụ Giá dịch vụ Giá dịch vụ yêu cầu ngoài giờ Ghi chú
1 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
2 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
3 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
4 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
5 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
6 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
7 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
8 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
9 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
10 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
11 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
12 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
13 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
14 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
15 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
16 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
17 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
18 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
19 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
20 Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 0
Tổng số bản ghi: 559