Cổng công khai y tế
36.447
Đăng ký bản công bố sản phẩm
  • 2724 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
  • 275 Công khai xử lý vi phạm
  • 0 Công khai giá thực phẩm BVSK
STT Tên doanh nghiệp Tên sản phẩm đăng ký Số xác nhận quảng cáo Giấy xác nhận NDQC
1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LONG Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đông Trung Hạ Thảo RAFATON 3654/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
2 Công ty TNHH Dược Phẩm Shinpoong Daewoo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VAROBONE GLU500 3660/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
3 CÔNG TY TNHH PT CONSUMER Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Spring Turmeric Tablet + Agaricus 3642/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
4 Công ty cổ phần Anvy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Anvida 3637/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP TÂM HỒNG PHÚC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương Khớp Tâm Hồng Phúc 3631/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
6 Công ty TNHH Dược Phẩm Shinpoong Daewoo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VACOMIN ACTIZ 2053/2020/XNQC-ATTP
7 Công ty TNHH Dược Phẩm Shinpoong Daewoo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VACOMIN HEVIT 3639/2020/XNQC-ATTP
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAND VIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ TRÀNG TÂM VỊ 1704/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SLIMMING CARE VIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SLIMMING CARE CHOCOLATE 3649/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
10 Công ty TNHH Dược Phẩm Shinpoong Daewoo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: VACOMIN ACTIZ 2053/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
11 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP TÂM HỒNG PHÚC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khang đường Plus Tâm Hồng Phúc 3632/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
12 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOPHAR VIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BEAUTYLADY PLUS 3572/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
13 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OMAKING 3547/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
14 CÔNG TY TNHH VIỄN BẰNG Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Goldream 2990/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
15 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Thực phẩm bảo vệ sức khỏe : Phariton TVP 3648/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
16 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG MINH PHÚC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe COLLAGEN MINH PHÚC VIÊN UỐNG COLLAGEN SÁNG DA 3558/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
17 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Tâm Bình 3565/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
18 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIÊN GIẢI ĐỘC Natural Detox 3659/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
19 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Tâm Bình 3561/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
20 Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AMFAGOLD CORDY PLUS 3594/2020/XNQC-ATTP Xem chi tiết
Tổng số bản ghi: 2.724