Cổng công khai y tế
Thiết bị y tế
Thiết bị y tế:
4.766
 • Khoảng giá 0 - 500 triệu
  2.672
  (TBYT)
 • Khoảng giá 500 triệu - 1 tỷ
  601
  (TBYT)
 • Khoảng giá 1 tỷ - 10 tỷ
  1.378
  (TBYT)
 • Khoảng giá trên 10 tỷ
  115
  (TBYT)
STT Tên thiết bị y tế Model Nhóm TTBYT (TT14/2020/TT-BYT) Hãng chủ sở hữu Giá niêm yết (VNĐ)
1 Medisun Psori Comb Nhóm 3 Schulze & Bohm GmbH 12.000.000
2 SDB120 Nhóm 6 Sound and Defense 350.000.000
3 Medisun 250 Nhóm 3 Schulze & Bohm GmbH 88.000.000
4 PiQo4 Nhóm 3 Focus Medical LLC 6.300.000.000
5 Babylog VN600 Nhóm Draegerwerk AG & Co. KGaA 1.800.000.000
6 DIVINE Nhóm 6 Pollogen Ltd 1.100.000.000
7 Legend Pro Plus Nhóm 6 Pollogen Ltd 2.700.000.000
8 Pollogen Legend Nhóm 6 Pollogen Ltd 2.100.000.000
9 PY-YS Nhóm 6 Nanning Passion Medical Equipment Co., Ltd 35.000.000
10 Medisun 2800 Innovation Nhóm 3 Schulze & Bohm GmbH 1.390.000.000
11 FQD-96A Nhóm Hangzhou Bioer Technology Co. Ltd 770.000.000
12 Tacti Quartz System Nhóm 1 St. Jude Medical 2.000.000.000
13 KLA-145L Nhóm 3 Medicor Elektronika Zrt 80.000.000
14 Liftera-A Nhóm 6 Asterasys Co., Ltd 800.000.000
15 EE3000 Nhóm 3 St. Jude Medical 15.000.000.000
16 EE3000 + SE Module HW +Tacti Quartz System Nhóm 2 St. Jude Medical 21.000.000.000
17 Ampere Nhóm 1 St. Jude Medical 3.000.000.000
18 cobas u 411 Nhóm 1 Roche Diagnostics International Ltd 330.000.000
19 URISYS 1100 ANALYZER Nhóm 1 77 Elektronika Muszeripari Kft. 37.500.000
20 Alien X Nhóm 3 Eurocolumbus 6.780.000.000
Tổng số bản ghi: 4.767